English   

Metal element d.o.o.

Adresa: Petrovaradinska 79, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 6462 488
Fax: +385 1 6462 489
E-mail: info@metalelement.eu
Web: www.metalelement.eu

Skladište

Petrovaradinska 79, 10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme: 07:30-15:30 pon-pet

Prodaja

Petrovaradinska 79, 10000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme: 08:00-15:30 pon-pet

Kontakti

Andrija Kroflin, uprava
Mob: +385 91 619 7755
E-mail: andrija.kroflin@metalelement.eu
Mario Plazibat, uprava
Mob: +385 98 418 830
E-mail: mario.plazibat@metalelement.eu
Tomislav Smrekar, uprava
Mob: +385 99 229 9574
E-mail: tomislav.smrekar@metalelement.eu
Milan Štefanić, veleprodaja metalurgija
Mob: +385 99 542 6305
E-mail: milan.stefanic@metalelement.eu
Željko Jelovčić, veleprodaja metalurgija
Mob: +385 91 619 7227
E-mail: zeljko.jelovcic@metalelement.eu
Mirko Lasić, veleprodaja ogradni sustavi
Mob: +385 95 4197 222
E-mail: mirko.lasic@metalelement.eu
Željko Ćosić, veleprodaja ogradni sustavi
Mob: +385 99 313 8831
E-mail: zeljko.cosic@metalelement.eu
Luka Sarač, maloprodaja ogradni sustavi
Mob: +385 99 376 8878
E-mail: luka.sarac@metalelement.eu
Željko Boljkovac, veleprodaja vijčana roba
Mob: +385 91 619 7787
E-mail: zeljko.boljkovac@metalelement.eu
Karlo Jakovljević, maloprodaja vijčana roba
Mob: +385 99 313 8830
E-mail: karlo.jakovljevic@metalelement.eu
Igor Stubičar, skladište
Mob: +385 99 738 8723
E-mail: skladiste@metalelement.eu
Karla Perić
Mob: +385 91 619 7222
E-mail: karla.sarac@metalelement.eu
Ivona Ešegović, nabava, logistika, prodajna podrška
Mob: +385 99 384 6935
E-mail: ivona.esegovic@metalelement.eu
Ivana Raič, nabava, logistika, prodajna podrška
Mob: +385 91 619 7710
E-mail: ivana.raic@metalelement.eu

Gdje se nalazimo