English   

Usluga rezanja

Ualuga rezanja čeličnih šipki i trupaca

Svojim kupcima nudimo uslugu rezanja čeličnih šipki i trupaca do promjera 400 mm.
Brzo i sigurno nudimo uslugu rezanja šipkastih čelika na vrhunskim pilama sa tolerancijom rezanja do +/- 2 do 5 mm ovisno o promjeru.
Uslugu rezanja nudimo sa našim ili vašim materijalom po narudžbi i svim zahtjevima.
Rezanje je moguće do promjera 400 mm ili kvadratnog presjeka 350x350 mm.

Logistika

Nudimo vam logističke usluge i dostavu naručene robe do vaših poslovnih prostora u roku od 48 sati.
Zajedno sa našim kolegama nudimo uslugu tehničkog savjetovanja oko odabira potrebnog materijala za obradu finalnog proizvoda.